Emin Svet
одеяло купить

Všeobecné výhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Ing. Juraj Neufeld - Emin svet (ďalej len Emin svet) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Emin svet. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Emin svet zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Spoločnosť Emin svet si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve spoločnosti Emin svet alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Emin svet. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Emin svet.

Všetky osobné údaje získava spoločnosť Emin svet od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt, objednávka) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.